Creating value with Ultima - a new disruptive technology for LED tubes Learn more

Coronavirus-fighting LED light tube developed in German-Dutch collaboration

Electronics / April 28, 2021

Dr Roland Michal, CEO of Aurora Lichtwerke (l) and Pieter Six, CEO of Seaborough (r), sign the agreement to jointly market the 'Aurosun' LED tube.

Dutch version below

The German lighting company Aurora Lichtwerke and the Dutch lighting innovation company Seaborough have collaborated to develop a LED tube that can destroy COVID-19 virus particles. The LED tube is compatible with all existing fluorescent tube fixtures. The 'Aurosun' LED tube applies the patented Biovitae technology, which has a proven antiviral and antibacterial cleaning effect by emitting specific frequencies of the visible light spectrum. The companies expect to bring this innovation to market in September this year.

Continuous and safe illumination
The disinfection technology can be used safely and continuously while rooms are in use, distinguishing this innovation from solutions based on UV-C light, which is harmful to humans. Aurosun's continuous indoor disinfection is a highly effective solution for preventing and suppressing bacterial or viral infections. It works when the risk of infection is greatest: in the presence of people who are both spreaders and targets of bacteria and viruses. The Biovitae technology itself is an invention of the Italian company NextSense (a P&P Group company), an industrial and commercial partner of Aurora Lichtwerke.

Universally applicable
The Aurosun tube fits into existing light tube fittings thanks to the patented technology called oneTLed, owned by Seaborough. LED tubes are increasingly replacing classic fluorescent tubes that contain toxic mercury and consume much more energy. In the EU, the production and use of fluorescent tube lighting will be phased out in 2023. The replacement of this obsolete technology by LED tubes will be accelerated by the joint development of Aurora Lichtwerke and Seaborough.

Combining two technologies
Pieter Six, CEO of Seaborough explains: "By combining two strong technologies into one solution, we are contributing to the fight against the Covid-19 virus and helping to make the toxic fluorescent tube out-of-date. With our oneTLed technology, we can ensure that this invention fits into virtually all existing fluorescent tube fixtures, which will facilitate its rapid acceptance."

Safe for humans and animals
Dr Roland Michal, CEO of Aurora Lichtwerke: "With Seaborough we have found the right partner to make LED tubes compatible to replace fluorescent tubes in every existing fixture. By using Aurosun tubes, this results in an upgrade of existing luminaires based on fluorescent lamps. The luminaire will now play an active role in disinfection when it illuminates a room. This is both safe for humans, and animals."

Beneficial for climate
Martijn van Rheenen, founder of Seaborough and CEO of shareholder Momentum Capital, emphasises the urgency: "Together we are able to provide a lighting solution that can tackle several serious challenges at once. While combating coronavirus particles, this LED tube contributes to the goals of preventing climate change and stopping the use of toxic chemicals." 

---------------------------

Coronavirus-bestrijdende led-lichtbuis ontwikkeld in Duits-Nederlandse samenwerking

Het Duitse verlichtingsbedrijf Aurora Lichtwerke en het Nederlandse lichtinnovatiebedrijf Seaborough hebben samen een led-buis ontwikkeld die Covid-19-virusdeeltjes kan vernietigen en in alle bestaande tl-armaturen past. De ‘Aurosun’ led-buis past de gepatenteerde Biovitae technologie toe, die een bewezen antiviraal en antibacterieel reinigend effect heeft door de emissie van specifieke frequenties van het zichtbare lichtspectrum. De bedrijven verwachten deze innovatie in september van dit jaar op de markt te brengen.

Continue en veilige verlichting
De ontsmettingstechnologie kan veilig en continu worden gebruikt terwijl kamers in gebruik zijn, waarmee deze innovatie zich onderscheidt van oplossingen op basis van UV-C-licht, dat schadelijk is voor mensen. De continue ontsmetting van binnenruimten door Aurosun is een zeer effectieve oplossing om bacteriële of virale infecties te voorkomen en te onderdrukken. Deze werkt namelijk wanneer het risico op besmetting het grootst is: in aanwezigheid van mensen die zowel verspreiders als doelwitten zijn van bacteriën en virussen. De Biovitae-technologie zelf is een uitvinding van het Italiaanse bedrijf NextSense (bedrijf van de P&P Group), een industriële en commerciële partner van Aurora Lichtwerke.

Universeel toepasbaar
De Aurosun buis past in bestaande verlichtingsbuisarmaturen dankzij de gepatenteerde technologie genaamd oneTLed, eigendom van Seaborough. Led-buizen vervangen in toenemende mate klassieke tl-buizen die giftig kwik bevatten en veel meer energie verbruiken. In de EU zullen de productie en het gebruik van fluorescerende tl-verlichting in 2023 worden uitgefaseerd. De vervanging van deze verouderde technologie door led-buizen zal worden versneld door de gezamenlijke ontwikkeling van Aurora Lichtwerke en Seaborough.

Twee technologieën combineren
Pieter Six, CEO van Seaborough legt uit: “Door twee sterke technologieën te combineren in één oplossing dragen we bij aan de strijd tegen het Covid-19-virus en helpen we de giftige klassieke tl-buis overbodig te maken. Met onze oneTLed-technologie kunnen we ervoor zorgen dat deze uitvinding in praktisch alle bestaande verlichtingsbuisarmaturen past, wat de snelle acceptatie ervan zal vergemakkelijken.”

Veilig voor mens en dier
Dr. Roland Michal, CEO van Aurora Lichtwerke: “Met Seaborough hebben we de juiste partner gevonden om led-buizen compatibel te maken ter vervanging van tl-buizen in armaturen. Door gebruik te maken van Aurosun buizen resulteert dit in een upgrade van bestaande armaturen op basis van fluorescentielampen. Het armatuur zal nu een actieve rol spelen bij het ontsmetten wanneer het een kamer verlicht. En dit is veilig voor mens en dier.”

Goed voor klimaat
Martijn van Rheenen, oprichter van Seaborough en CEO van aandeelhouder Momentum Capital, benadrukt de urgentie: "Samen zijn we in staat om een verlichtingsoplossing te bieden die verschillende serieuze uitdagingen tegelijk kan aanpakken. Terwijl het coronavirusdeeltjes bestrijdt, draagt deze led-buis bij aan de doelstellingen om klimaatverandering te voorkomen en het gebruik van giftige chemicaliën stop te zetten."